Tips från skrivcoachen: Gå rakt på ämnet!

Jag ser ofta texter som blir väldigt långrandiga på grund av att skribenten börjar med att förklara bakgrunden till sitt budskap. Man tappar intresset redan innan man läst klart ingressen. Hur ska en göra då? Börja med kärnan i det du vill säga och sedan kan du förklara varför. Lägg lite energi på att skapa […]